Profile picture for user Poláček Ondrej
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2018/2019
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka