Profile picture for user Poláček Ondrej
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2018/2019
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Pracovné súbory - Maskovanie
Vektorizácia
Foto vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Video vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Video spoluatorské
Foto vytvorené na objednávku zákazníkom