Pre ukončenie každého semestra sú potrebné dva dokumenty zamestnávateľa, ktorý potvrdzuje účasť študenta na staži a súhlas s uvedením jeho prác v prezentácii jeho semestrálneho úsilia v školských podmienkach, ale aj na WEB stránke školy.

Dokumentácia sa vkladá v pdf. formáte.

Projekty

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

+4

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety