Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

Mgr. a ArtD. ročník

Video

Polročné pásmo zimného semestra


Progress projektu The GODS 

Reklama

Hotový Tomáš