1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD mal tieto body programu s príspevkami:

1. Ľudovít Labik: Predstavenie Ateliér VFX a HD FTF VSMU Bratislava, Slovakia.
2. Filipe Costa Luz: Predstavenie Film and Media Arts Department, Lusófona, Portugalsko.
3. Lukáš Ďurica: Tvorba krátkeho CG animovaneho filmu / tipy a triky pri tvorbe.
4. Adam Jopek: Prezentácia Motion Designu na poli rôznych rendererov.
5. Ján Štrba: Tvorba full CG cinematickej scény.
6. Tomáš Hotový: CryptoArt.
7. Samuel Chovan: Umelá inteligencia v UE4.
8. Michaela Hýbelová: Rýchla produkcia CG postavy.
9. Lukáš Jankovčín: Svietenie a rendrovanie pre film a herne cinematiky.
10. Tomás Franco, João Rebelo, Rodrigo Pinheiro, Miguel Fernandéz: Menej je viac: Vytvorenie pútavého umeleckého štýlu v časovej tiesni.
11. Filipe Costa Luz: Záverečné slovo a zhodnotenie 1. dňa študentskej časti konferencie IVGC za Film and Media Arts Department, Lusófona, Portugalsko.
12. Ľudovít Labik: Záverečné slovo a zhodnotenie 1. dňa študentskej časti konferencie IVGC za Ateliér VFX and HD FTF VSMU, Bratisava Slovensko.

Logo AVFKonanie konferencie a vznik Zborníka z konferencie bolo finančne podporené aj z Audiovizuálneho fondu Slovensko.

 

 

Medzinárodná konferencia VFX a HD Bratislava 2021
International Conference VFX and GD Bratislava 2021

1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava 2021
1st day of the International Conference VFX and GD Bratislava 2021

2. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava 2021
2nd day of the International Conference VFX and GD Bratislava 2021