Cvičenia
Vedúci AVFX, Tvorba VFX

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník