Profile picture for user Hruška Róbert
Koniec bakalárskeho štúdia
2014/2015
Začiatok magisterskeho štúdia
2015/2016
Koniec magisterského štúdia
2016/2017
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Maskovanie - Pracovné súbory
Vektorizácia
Vektorizácia - Pracovné súbory
3D foto autoportrét
Video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Video spoluautorské
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Video vytvorené zo zadania počas štúdia
Vizuál na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét