Profile picture for user Hruška Róbert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2014/2015
Začiatok magisterskeho štúdia
2015/2016
Koniec magisterského štúdia
2016/2017
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
Zázrak - pracovné súbory
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
2D Fotoportrét