Profile picture for user Hruška Róbert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2014/2015
Začiatok magisterskeho štúdia
2015/2016
Koniec magisterského štúdia
2016/2017
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Matte painting (maskovanie) - pracovné súbory
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
2D Fotoportrét