4.6.2022 sa na pôde FTF VŠMU v rámci Ďalšieho vzdelávania uskutočnila technologická skúška kamery Insta360 Pro 2. V prílohe sú zaznamenané neupravené videozáznamy a fortografie, ktoré vznikli v rôznych ponúkaných režimoch zväčša v digitálnej kvalite 8K.

Reprezentatívnosť