Ateliér VFXHD realizuje niekoľko grantov, ktorých výsledky zverejňuje prostredníctvom WEB stránky. Domácim, slovenským grantom riešeným AVFXHD je grant Kega 2022-24.

010VŠMU-4/2022 360° realita v mediálnom priestore.