The 2nd day of the International Conference VFX and HD had the following agenda items with contributions:
2. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD mal tieto body programu s príspevkami:


1. Ľudovít Labik: Predstavenie FTF VŠMU a konferenciu organizujúceho Ateliéru VFX a HD FTF VSMU Bratislava, Slovakia.
2. Filipe Costa Luz: Úprava médiá: Prevod zo stereoskopického prístroja v XIX. storočí do kompozície VFX.
3. Silvester Buček: Ludonaratívne hry: Medzi hrou a príbehom.
4. Daniel Kazankov: Ako pomocou gamifikácie popularizovať Bratislavu?
5. Ersin Ertan: Technológie umeleckej vizualizácie hudby v ére videohier.
6. Carlos Almeida: VFX Breakdown.
7. João Real: Novotradičná digitálna, vizuálnoefektová a animovaná tvorba.
8. Milan Kolar: Vývoj Open-Source pipeline s profesionálnou podporou.
9. Ľudovít Labik: Záverečné slovo a zhodnotenie IVGC Bratislava 2021.

Logo AVFKonanie konferencie a vznik Zborníka z konferencie bolo finančne podporené aj z Audiovizuálneho fondu Slovensko.

 

Medzinárodná konferencia VFX a HD Bratislava 2021
International Conference VFX and GD Bratislava 2021

1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava 2021
1st day of the International Conference VFX and GD Bratislava 2021

2. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava 2021
2nd day of the International Conference VFX and GD Bratislava 2021

Bio:

Ludovít Labik Ateliér VFX a HD FTF VŠMU, Bratislava, Slovensko. 36 rokov vyučuje filmový jazyk na filmových školách na Slovensku a 14 rokov na filmových školách v Českej republike. Zameriava sa na rozprávanie príbehov, vizuálne efekty a herný dizajn. Iniciátor nových študijných programov Vizuálne efekty (2011) a Herný dizajn (2020) na FTF VŠMU Bratislava, SR. Vedúci projektu TOP TEAM VFX 2015, Slovensko, člen projektu Medzinárodný európsky grant TEMPUS 2014, (7 univerzít prevažne z Balkánu), člen projektu GLOBAL RIVERS PROJECT 2008 (7 univerzít z celého sveta), Organizácia 16 rokov FILMOVÁ LETNÁ ŠKOLA a 8 rokov workshopov/konferencií WORKSHOP VFX. Autor 5 publikácií, najvýznamnejšia je DRAMATURGIA ÚPRAVY, 2013, CR. https://www.avfx.sk/pedagog/ludovit-labik-prof-mgr-artd

Filipe Costa Luz Katedra filmového a mediálneho umenia, Lusófona, Portugalsko. Koordinuje Videogames BC a je podpredsedom Communication Design BC na Univerzite Lusófona. Prednáša digitálnu postprodukciu pre film, televíziu, hry a animáciu a tiež sa venuje výskumnej činnosti v projektoch komunikačnej vedy, dizajnu a umenia. Jeho práca v Hei-Lab (Digital Human-Environment Interaction Lab) a MovLab (Laboratórium interakcií a rozhraní), kde integruje technológie ako Motion Capture, Animácia, Virtuálna realita alebo Stereoskopická fotografia, je príkladom multimediálnych projektov. ktoré ho rozvíjajú v akademickej alebo profesionálnej práci v oblasti zábavy, dizajnu alebo komunikácie. https://www.ulusofona.pt/docentes/filipe-soares-branco-da-costa-luz

Silvester Buček University MUNI, Brno, Czech republic, University CM, Trnava, Slovakia, FTF VSMU Bratislava, Slovakia. Špecializuje sa na históriu herného dizajnu, hernú ontológiu a sémantiku herných výrazových prostriedkov. Okrem toho sa venuje popularizácii hier ako nástroja vzdelávania prostredníctvom združenia Vĺčatá.sk. Je tiež autorom niekoľkých vzdelávacích hier.

Daniel Kazankov Filmový režisér (27), Slovensko. Je absolventom Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde získal magisterský titul v odbore filmová réžia. Počas štúdia absolvoval Erasmus stáž v Európskom divadelnom a filmovom inštitúte v Bruseli ako asistent réžie a člen scenáristického tímu. Hlavnou náplňou stáže bola technika verbatim. Verbatim divadlo je forma dokumentárneho divadla, ktoré je založené na hovorených slovách skutočných ľudí. V roku 2021 bude pokračovať v štúdiu ako študent nedávno zavedeného odboru herný dizajn na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V súčasnosti sa zameriava na vývoj psychedelickej 2D kooperatívnej plošinovky Lost in Self, ktorá by mala hráčov poučiť o negatívnych dopadoch a rizikách neznámej konzumácie drog.

Ersin Ertan Ing. PhD. Kandidát, Univerzita UTB Zlín, Česká republika, Domovská krajina: Turecko Ersin Ertan sa narodila v roku 1984 v Turecku. Bakalárske štúdium ukončil v odbore grafický dizajn. V súčasnosti má magisterský titul v interiérovom dizajne v Turecku a čoskoro získa titul Ph.D. titul v odbore animácia na Univerzite Tomáša Baťu v Českej republike s doktorandskou prácou, ktorá je založená na umení hudobnej vizualizácie. Okrem toho bol počas magisterského štúdia v rokoch 2015-16 v Dánsku, Nemecku a na Slovensku ako výmenný študent na odboroch komunikácie a videohier. Viac ako desať rokov pôsobil ako inštruktor počítačovej grafiky s titulom Autodesk Certified Instructor v autorizovaných školiacich strediskách Autodesk a Adobe v Turecku. V roku 2017 bol prijatý na Univerzitu Tomáša Baťu a počas svojho výskumu prednášal aj o animácii, vizuálnych efektoch, vizualizácii hudby, výtvarnom dizajne videohier a kresbe figúr.

Carlos AlmeidaIrmã Lúcia VFX / Univerzita Lusófona, Portugalsko. Učiteľ v titule digitálna animácia na Universidade Lusófona so špecializovaným zameraním na 3D modelovanie, rigging a animáciu s využitím kreatívnych procesov 3D animácie a tiež ich kombináciou s procesmi produktivity snímania pohybu. Je jedným zo zakladateľov IrmaLucia Visual Effects, spoločnosti so sídlom v Lisabone so silným postprodukčným portfóliom v oblasti filmu, televízie a reklamy. http://www.irmalucia.com/

João Miguel Real EasyLab / Univerzita Lusófona, Portugalsko. Vyštudoval umenie (ilustrácia a animácia) a stal sa profesionálom. V priebehu rokov spolupracoval s viacerými animačnými štúdiami a producentmi ako 3Dcities, Mylko, Bang Bang Animation či Showoff. Posledné štyri roky bol zodpovedný za technologickú oblasť animačného štúdia Sardinha em Lata. Bol súčasťou produkčných tímov štyroch krátkych animovaných filmov ocenených na národnej a medzinárodnej úrovni. Je tiež profesorom animácie na Universidade Lusófona. V súčasnosti pôsobí v produkčnej spoločnosti Take It Easy ako animačný režisér a skladateľ krátkych animovaných filmov v 3D formáte, Stopmotion, tradičná a digitálna animácia.

Milan Kolar Technický riaditeľ a supervízor VFX s 10-ročnými výrobnými skúsenosťami. Absolvent bakalárskeho kurzu počítačovej animácie na University of Glamorgan v Anglicku s vyznamenaním a Master of Arts v oblasti digitálnych efektov na Bournemouth University s vyznamenaním. V tomto odvetví začínal ako všeobecný odborník na CG v detských televíznych reláciách, keď končil štúdium. Zostal v Spojenom kráľovstve 6 rokov v niekoľkých štúdiách s veľkosťou od 10 do 100 ľudí, kde pracoval ako animátor postáv, rigger, zapaľovač, technický riaditeľ osvetlenia, technický riaditeľ FX a technický riaditeľ pipe linu.