IVGC Bratislava 2022 1. deň

IVGC je medzinárodná konferencia organizovaná Filmovou a televíznou fakultou VŠMU každoročne v apríli, trvajúca 1-2 dni. Prebieha prezenčne alebo dištančne prostredníctvom videokonferenčného prepojenia programom MS Teams.

Počas 1. dňa konferencie dňa 28.4.2022 IVGC 2022 zazneli príspevky od týchto prispievajúcich:

Live streaming: https://www.youtube.com/watch?v=lhdR4RqPwkQ

Študenti MGR štúdia VFX prezentujúci témy v 1. deň konferencie:

Marián Valovič: Integrácia digitlálneho matte paintingu vo filme
Skúmanie kreatívneho procesu a pustupu práce na tvorbu záberov s pomocou matte paintingu.

Maroš Seidmann: O 5 minút dlhšie na sete = o pár dní skôr na dovolenke
Spôsoby zberu dát na sete, spracovanie a replikácia povrchov do setu textúr a 3D materiálu, techniky 3D skenovania na zjednodušenie a urýchlenie postrodukcie.

Kevin Šimko: Svetelné atmosféry
Technológia a proces tvorby častí svetelných atmosfér na filmovom natáčaní a multipass kompoziting.

Martina Štammová: Retargetovanie so správnymi rotáciami
Pochopenie retargetovania na FK a IK controllery, euler rotácie, poradie rotácií, gimbal lock a quaternion rotácie.

Patrik Maryniak: Gradujte-inak
Masterclass ,,Gradujte inak,, má za ciel priniesť poslucháčom nové odlyšné postupy farebnej postprodukcie. Predstavíme si skvelé nové nástroje ktoré ponúkajú moderné programy, ako aj rôzne prístupy prípravy filmovému materiálu. Svet sa mení, je čas aby sme sa menili tiež.

Samuel Púchovský: Tvorba shaderov v Unreal Engine
Analýza prístupu k tvorbe shaderov v realtime engine.

Študenti portugalskej školy Lusófona:

André Santos, Nelson Milheiro, Afonso Lage, Miguel Martinho: Kultúra gejmifikácie – Vyváženie tradičnej presnosti so zábavou vo videohre
Prezentácia je o portugalskej kultúrnej hre, na ktorej sa práve pracuje, „Xisto“, a o tom, ako dochádza k prispôsobeniu tradičnej „Corrida do Entrudo“ z dedín Lousã's Schist Villages na videohru.

Pedro Bezerra, Pedro Marques, Gonçalo Verde, Luiz Santos: VFX pre hry – používanie shaderov a častíc na vytvorenie silnej mágie
Prezentácia predstavuje hru Runewatch a využívanie procedurálneho generovania a modularitu na zvýšenie znovuhrateľnosti v malom tíme. Preskúmava proces vytvárania mnohých vizuálnych efektov používaných na vytvorenie mágie v hre, pričom dochádza k rozboru niektorých z najdôležitejších shaderov, časticových systémov a techník. Na záver ukážka, ako to všetko do seba zapadá s trochou hrateľnosti.

 

IVGC 2022

2022 Medzinárodná konferencia VFX and HD Bratislava SK verzia
2022 International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2022 1.deň Medzinárodnej konferencia VFX a HD Bratislava SK verzia
2022 1st day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2022 2.deň Mezinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava SK verzia
2022 2nd day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version

IVGC 2021

2021 Medzinárodná konferencia VFX and HD Bratislava SK verzia
2021 International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2021 1.deň Medzinárodnej konferencia VFX a HD Bratislava SK verzia
2021 1st day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2021 2.deň Mezinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava SK verzia
2021 2nd day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version
Onlajn