IVGC Bratislava 2022 - Premeny vizuálnych efektov III

IVGC je medzinárodná konferencia organizovaná Filmovou a televíznou fakultou VŠMU každoročne v apríli, trvajúca 1-2 dni. Prebieha prezenčne alebo dištančne prostredníctvom videokonferenčného prepojenia programom MS Teams.

Tento rok sa IVGC uskutočnila v dňoch 28-29.4.2022.
Je určená predovšetkým poslucháčom študijných programov VFX a HD škôl pôsobiacich v európskom priestore ale aj externým amatérskym alebo profesionálnym záujemcom v domácom aj medzinárodnom kontexte.
Jazykom dorozumievania je anglický jazyk.
Úlohou je zoznamovať účastníkov, vytvárať predpoklady budúcich spoluprác a informovať nielen účastníkov, ale aj akýchkoľvek záujemcov o súčasnej úrovni VFX a HD v európskom priestore.

Konferenciu podporuje grant KEGA.

Z prezentácií vzniká záznam jednak priamo v počítači prezentujúceho (odporučený je open source program OBS, mp4), ďalej záznam je realizovaný v programe TEAMS a konferencia sa streamuje naživo na kanáli You Tube.
Následne po strihovej úprave jednotlivé príspevky sú zdieľané cez WEB stránku www.avfx.sk, www.ahd.avfx.sk a cez stránky zúčastnených zahraničných škôl. Prezentácie sú dostupné pre širokú odbornú verejnosť.
Prílohou ku konferencii je realizácia elektronického písomného dokumentu Zborník IVGC 2022, ktorý je písomne vizuálnym zachytením jednotlivých prezentácií z obidvoch konferenčných dní. Súčasťou Zborníka sú aj príspevky, ktoré neodzneli na videokonferenčných prezentáciách, ale sú významným pohľadom na profesionálno-pedagogické prostredie VFX a HD.

IVGC 2022

2022 Medzinárodná konferencia VFX and HD Bratislava SK verzia
2022 International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2022 1.deň Medzinárodnej konferencia VFX a HD Bratislava SK verzia
2022 1st day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2022 2.deň Mezinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava SK verzia
2022 2nd day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version

IVGC 2021

2021 Medzinárodná konferencia VFX and HD Bratislava SK verzia
2021 International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2021 1.deň Medzinárodnej konferencia VFX a HD Bratislava SK verzia
2021 1st day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version

2021 2.deň Mezinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava SK verzia
2021 2nd day of the International Conference VFX and GD Bratislava EN version

28.4.2022

Live streaming: https://www.youtube.com/watch?v=lhdR4RqPwkQ

Študenti MGR štúdia VFX prezentujúci témy v 1. deň konferencie:

Marián Valovič: Integrácia digitlálneho matte paintingu vo filme
Skúmanie kreatívneho procesu a postupu práce na tvorbu záberov s pomocou matte paintingu.

Maroš Seidmann: O 5 minút dlhšie na sete = o pár dní skôr na dovolenke
Spôsoby zberu dát na sete, spracovanie a replikácia povrchov do setu textúr a 3D materiálu, techniky 3D skenovania na zjednodušenie a urýchlenie postrodukcie.

Kevin Šimko: Svetelné atmosféry
Technológia a proces tvorby častí svetelných atmosfér na filmovom natáčaní a multipass kompoziting.

Martina Štammová: Retargetovanie so správnymi rotáciami
Pochopenie retargetovania na FK a IK controllery, euler rotácie, poradie rotácií, gimbal lock a quaternion rotácie.

Patrik Maryniak: Gradujte-inak
Masterclass ,,Gradujte inak,, má za ciel priniesť poslucháčom nové odlyšné postupy farebnej postprodukcie. Predstavíme si skvelé nové nástroje ktoré ponúkajú moderné programy, ako aj rôzne prístupy prípravy filmovému materiálu. Svet sa mení, je čas aby sme sa menili tiež.

Samuel Púchovský: Tvorba shaderov v Unreal Engine
Analýza prístupu k tvorbe shaderov v realtime engine.

Študenti portugalskej školy Lusófona:

André Santos, Nelson Milheiro, Afonso Lage, Miguel Martinho: Kultúra gejmifikácie – Vyváženie tradičnej presnosti so zábavou vo videohre
Prezentácia je o portugalskej kultúrnej hre, na ktorej sa práve pracuje, „Xisto“, a o tom, ako dochádza k prispôsobeniu tradičnej „Corrida do Entrudo“ z dedín Lousã's Schist Villages na videohru.

Pedro Bezerra, Pedro Marques, Gonçalo Verde, Luiz Santos: VFX pre hry – používanie shaderov a častíc na vytvorenie silnej mágie
Prezentácia predstavuje hru Runewatch a využívanie procedurálneho generovania a modularitu na zvýšenie znovuhrateľnosti v malom tíme. Preskúmava proces vytvárania mnohých vizuálnych efektov používaných na vytvorenie mágie v hre, pričom dochádza k rozboru niektorých z najdôležitejších shaderov, časticových systémov a techník. Na záver ukážka, ako to všetko do seba zapadá s trochou hrateľnosti.

29.4.2022

Profesionáli prezentujúci svoje témy v 2. deň konferencie:

Tatiana Zacharovská (Slovensko): Vzdelávacie hry a hry so sociálnym dopadom
Kým videohry sú vo všeobecnosti vnímané ako médium určené pre zábavu a estetický zážitok, neustále rastúce odvetvie vzdelávacích hier a hier so spoločenským dopadom sa snaží o uľahčenie vzdelávania a zvýšenie povedomia o množstve problémov od ekológie po sociálne nerovnosti a duševné zdravie.
Aké sú súčasné trendy prístupu k dizajnu hier pre vzdelávanie, povedomie a empatiu a aké by mohlo byť ich miesto vo vzdelávaní budúcich herných dizajnérov.

Bio: Mgr.art. Tatiana Zacharovská vyštudovala sochárstvo a priemyselný dizajn na VŠVU v Bratislave. Počas takmer 20 rokov tvorby video hier pre viaceré slovenské herné štúdiá sa venovala 2D a 3D grafike, art direction a game dizajnu. V súčasnosti vyvíja najmä vzdelávacie hry.

Mikhail Fiadotau (Estónsko): Navrhovanie zmysluplných možností pre naratívne hry
Akákoľvek videohra môže byť opísaná ako séria hráčových možností. Niektoré z týchto možností ovplyvňujú rovnováhu herných zdrojov. Ďalšie možnosti pomáhajú hráčom prispôsobiť svoje skúsenosti a vyjadriť sa. Ďalšie možnosti umožňujú hráčom formovať príbeh hry a umožňujú im ovplyvňovať udalosti, ktoré sa dejú v priebehu hry.
Vytváranie druhého druhu – naratívnych volieb – spôsobom, ktorý dáva hráčovi zmysel a zároveň je v súlade s hernou mechanikou, je výzvou pre herných dizajnérov a naratívnych dizajnérov. V skutočnosti žiadna príbehová hra vôbec nevyžaduje naratívne možnosti: The Last of Us, Shadow of the Tomb Raider a Half-Life: Alyx sú príkladmi naratívne náročných hier, ktoré sú založené na lineárnom príbehu. hráč pracuje na odomykaní kúsok po kúsku bez toho, aby mohol ovplyvniť dej. Keď však hráč dostane príležitosť formovať príbeh zaujímavými voľbami, môže to zdôrazniť jeho zmysel pre agentúru a vytvoriť silný a pútavý zážitok.
V tejto prednáške budem diskutovať o tom, čo robí zmysluplný naratívny výber a aké úskalia môžu čakať na dizajnéra, ktorý chce vo svojej hre použiť naratívny výber. Aby som sa zameral na voľby v ich čistej forme, priblížim starý žáner, kde sú naratívne možnosti primárnou hernou mechanikou: gamebooky alebo hry Choose Your Own Adventure. Predstavím sériu príkladov ilustrujúcich rôzne prístupy k dizajnu naratívneho výberu v takýchto hrách a potom rozoberiem, ako sa podobné prístupy použili v moderných AAA a nezávislých hrách, ako sú Life Is Strange, Oxenfree, Undertale a ďalšie.

Bio: Mikhail Fiadotau je lektorom na Škole digitálnych technológií na Tallinnskej univerzite v Estónsku, kde vyučuje najmä v programe Digital Learning Games MSc. Jeho publikovaný výskum sa zameriava na nezávislú tvorbu videohier, uchovávanie hier a kultúrnu históriu hier. Pracoval tiež na niekoľkých projektoch financovaných z európskych a národných zdrojov týkajúcich sa vzdelávacích hier a učenia založeného na hrách a vo svojom voľnom čase tvorí krátke nezávislé hry.

Alesja Serada (Fínsko): Hodnota NFT v hrách
V prezentácii zhŕňam nedávny výskum o hodnote NFT v hrách. Podľa osvojiteľov blockchainu digitálne hry poskytujú úžitkovú hodnotu NFT a iným kryptotokenom pričom tvrdím, že je to do určitej miery pravda v prípade Etherea v rokoch 2017-2020. Pre nováčikov je však mimoriadne dôležité, aby si uvedomili, že skutočné praktiky obchodovania s NFT sú ďaleko od toho, čo sa uvádza v ich bielych knihách a tlačových správach. Výskumníci zase odhaľujú väčšinou špekulatívny charakter NFT v kvantitatívnych štúdiách, ktoré poukazujú na výmennú hodnotu ako primárny faktor ich ceny. Napríklad vzostup a pád hry Axie Infinity ukázal kritické rozdiely medzi výmennou hodnotou, úžitkovou hodnotou a hodnotou odvodenou od práce. V herných štúdiách už boli takéto konflikty pozorované pri štúdiách virtuálnych ekonomík masívne multiplayerových hier; takéto štúdie prvých MMO môžu pomôcť navrhnúť hodnotnejšie skúsenosti v „metaverse“ a umožniť spravodlivejšiu výmenu hodnoty.

Bio: Alesha Serada je doktorandkou a výskumníčkou na Škole marketingu a komunikácie na Univerzite vo Vaase vo Fínsku. Jej dizertačná práca podporovaná nadáciou Nissi Foundation pojednáva o budovaní hodnoty v hrách a umení na blockchaine.
Je grantom financovaným výskumníkom, MA v odbore sociológia, diplom špecialistu v orientálnej filológii, škola marketingu a komunikácie, komunikačné štúdiá.
https://www.uwasa.fi/en/person/2170288

Diogo Andrade (Portugalsko): Oooops: Príbeh štúdia Gamedev a anatómia zlyhania
Vyzdvihnú sa niektoré cenné zistenia, získané na ceste zakladateľa, kreatívneho a technologického riaditeľ a programátora.
Zlyhanie môže byť bolestivé, ale vyplýva z neho z neho najlepšie ponaučenie!

Bio: V roku 2000 absolvoval počítačové inžinierstvo (odbor IT programovanie a špecializácia počítačová grafika) na Instituto Superior Técnico (Lisabon). Posledné dva roky štúdia sa zaoberal rôznymi odbornými a výskumnými prácami vo viacerých spoločnostiach. Spoluzaložil dve spoločnosti: Spellcaster Studios, ktorá sa týkala vývoja hier, realtime 3D softvéru a geopriestorových aplikácií, a Widecast Technologies, ktorá vyvinula softvér pre digitálnu televíziu a PSI/SI spoolery.
Po 5 rokoch práce pre Divitel B.V., systémového integrátora so sídlom v Holandsku, ktorý pracoval ako hlavný softvérový architekt a implementačný inžinier pre všetky produkty súvisiace so softvérom, sa vrátil k vývoju hier tým, že sa pripojil k tímu B5 Studios / Biodroid Pocket Studio. ako dodávateľ viacerých projektov. V súčasnosti pracuje vo Fun Punch Games, kde začiatkom roka 2018 vydali „Striker's Edge“ (bojová hra pre viacerých hráčov pre PC a PS4). Okrem toho vyučuje vývoj hier na Universidade Lusófona a World Academy. Ako hobby tiež neustále vytváral a vyvíjal niekoľko malých nezávislých hier.
https://www.linkedin.com/in/diogogomesandrade/?originalSubdomain=pt


Saeed Safikhani (Rakúsko): Virtuálna realita: technológia pre každú oblasť
Vyzdvihnutie niektorých cenných lekcií, ktoré boli zistené na ceste ako zakladateľ, kreatívny a technologický riaditeľ a programátor.

Bio: Saeed Safikhani je Ph.D. kandidát na Technickej univerzite v Grazi (TUG). V súčasnosti pracuje ako výskumník používateľských skúseností vo VR a ako technický umelec v hre VR Giants (kooperatívna VR hra). Špecializoval sa na 3D vizualizáciu, modelovanie, textúrovanie a tvorbu herných prvkov.

Sava Živković (Srbsko): CGI filmová postprodukcia
Previz je jedným z najdôležitejších aspektov tvorby CGI filmov. V tejto prezentácii sa zameriame na mnoho rôznych procesov previzov, ktoré som počas svojej kariéry preskúmal, a na to, ako sa tento proces zmenil s novou technológiou.

Bio: Sava Zivkovic je tvorcom so sídlom v Belehrade v Srbsku, väčšinou pracuje v oblasti CG animácie. Pôsobí ako režisér v štúdiách Axis Studios a Hydra Studios, kde sa zameriava na oživenie kinematografie AAA hier. Vo voľnom čase režíruje a produkuje svoje vlastné krátke filmy ako IFCC, FREIGHT, Playgrounds a naposledy Irradiation.
https://vimeo.com/savazivkovic
https://www.artstation.com/savazivkovic

Ludovít Labik (Slovakia): Organizácia konferencie editácia zborníka z konferencie

Bio: Ateliér VFX a HD FTF VŠMU, Bratislava, Slovensko. 36 rokov vyučuje filmový jazyk na filmových školách na Slovensku a 14 rokov na filmových školách v Českej republike. Zameriava sa na rozprávanie príbehov, vizuálne efekty a herný dizajn. Iniciátor nových študijných programov Vizuálne efekty (2011) a Herný dizajn (2020) na FTF VŠMU Bratislava, SR. Vedúci projektu TOP TEAM VFX 2015, Slovensko, člen projektu Medzinárodný európsky grant TEMPUS 2014, (7 univerzít prevažne z Balkánu), člen projektu GLOBAL RIVERS PROJECT 2008 (7 univerzít z celého sveta), Organizácia 16 rokov FILMOVÁ LETNÁ ŠKOLA a 8 rokov workshopov/konferencií WORKSHOP VFX. Autor 5 publikácií, najvýznamnejšia je DRAMATURGIA SKLADBY, 2013, ČR. https://www.avfx.sk/pedagog/ludovit-labik-prof-mgr-artd

Onlajn