Obrázok

Letná škola filmového jazyka 2019

V dňoch 1.7.2019 – 12.7.2019 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutoční 13. ročník dvojtýždňového výučbového programu.


Prihlásení účastníci LŠFJ 2019

Link pre záverečné prezentácie filmov:  https://www.avfx.sk/lsfj-2019-zive-vysielanie-zaverecnych-projekcii

Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:

Lektori Letnej školy
AST scenáristika Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.
AST dramaturgia   Prof. Zuzana Tatárová
ART réžia Bc. Daniel Rihák
ADT dokumentaristika Mgr. art. Peter Osuch
AKT kamera Mgr. art. Lieberberger,ArtD.
ASS strihová skladba Doc. Štefan Švec, ArtD., Mgr. art. Alexandra Jonášová
AVFX vizuálne efekty Mgr. art. Matúš Pniak
AZS zvuková skladba Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD.,Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD., Mgr. art. Michal Horváth
KPD produkcia Mgr. art. Erik Panak
KAS filmová veda Mgr. Peter Konečný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizácia a analýzy             Prof. Ľudovít Labík, ArtD.

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk

Deň Čas Miesto Študijný program Názov témy Zabezpečuje
Pondelok  1.7.2019 08,30-10,45 Barco Organizácia Úvod - zoznamovanie, program prof. Labík
  10,45-11,30 Barco Dramaturgia skladby Analýzy domácich prác prof. Labík
  11,30-13,00 Barco Dramaturgia skladby Kreslený fotoscenár na voľnú tému - zadanie prof. Labík
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-16,15 Barco Dramaturgia a scenáristika Základy dramaturgie Doc.Ditrichová, ArtD.,
  16,15-17,45 Barco Dramaturgia a scenáristika Zadanie hraného cvičenia Doc.Ditrichová, ArtD.,
  17,45-18,30 Barco Dramaturgia a scenáristika Analýza domácich literárnych prác Doc.Ditrichová, ArtD.,
           
Utorok  2.7.2019 08,30-10,00 Barko Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
  10,00-11,30 Barko Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
  11,30-13,00 Barko Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-16,00 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc.Švec,ArtD., 
  16,00-19,00 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc.Švec,ArtD., 
           
Streda 3.7.2019 08,30-11,00 Barco Zvuková skladba Teória zvukovej skladby Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
študent zvukovej skladby
  11,00-11,45 Barco Zvuková skladba Úvod do jednozáberovky Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
študent zvukovej skladby
  11,45-16,00 6 zvukovo odlišných miest v Bratislave Zvuková skladba + kamera Jednozáberovka, praktikum kamery a zvuku Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
  16,00-18,30 Barco Zvuková skladba + kamera Vyhodnotenie praktika zvuku Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
prof.Labík, Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
           
Štvrtok  4.7.2019 08,30-13,00 Barco Dokumentárna tvorba Úvod do dokumentárneho filmu, publicistika zadanie dok. filmu Mgr. Art. Osuch Peter
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-17,00 Barko, vestibul, učebne Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár Doc. Ditrichová, prof.Labík, Mgr. art. Rihák
  17,00-18,30 Barco Organizácia nakrúcania    
           
Piatok 5.7.2019 08,30-10,00 Barco Kamera Analýza záberu Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
sviatok 10,00-11,30 Barco Kamera Teória kamery a kompozícia  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
  11,30-13,00 Barco Kamera Teória kamery a kompozícia  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-16,15 Barco Kamera Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri,  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
  16,15-18,30 Ateliér veľký Kamera Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri,  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
           
Sobota 6.7.2019 08,30-10,30 Barco Projekcia hraného filmu Dramaturgická analýza hraného filmu Prof. Tatárová
  10,30-13,00 Barco Kritický seminár Dramaturgická analýza hraného filmu Prof. Tatárová
  13,00-14,00        
  14,00-14,30 Barco Organizácia nakrúcania   prof. Labík
  14,00-21,00 Barco, BA - Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 2 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof. Labík
           
Nedeľa 7.7.2019 08,30-18,30 Vestibul, Barco, BA - Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 4 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof. Labík
           
Pondelok 8.7.2019 08,30 - 21,00 Strižňa AVFX Strih, dokrútky nedokončených projektov Organizácia strihu projektov + dokrútky prof. Labík
  10,00 -21,00 BA - Staré mesto Dokumentaristika Realizácia dokumentárneho filmu  
           
Utorok  9.7.2019 08,30-18,30 BA-staré mesto Realizácia dokumentárneho projektu    
  08,30-21,00 Strižňa AVFX Strih Strih hraneho projektu prof. Labík
           
           
 Streda 10.7.2019 08,30-21,00 Strižňa AVFX Strih Strih hraneho a dokumentárneho projektu prof. Labík
  08,30-10,00 Strižne Dokumentaristika Konzultácie Mgr. Art. Osuch Peter
  10,00-13,00 Strižne Strih Konzultácie hraného cvičenia prof. Labík
  17,00-18,30 Barco Produkcia (v prípade záujmu) Základy produkcie (v prípade záujmu) Mgr. art. Kľujev (možno nebude)
           
Štvrtok 11.7.2019 08,30-18,30 Zvuková réžia Strih, zvuk export projektov Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov Mgr.art.Čuvaj a študent zvukovej skladby
  08,30-18,30 Strižňa AVFX Grading Farebná úprava vlastných projektov (V prípade záujmu) študent Ateliéru vizuálnych efektov
  18,15-22,00 Nádvorie školy Gril party (v prípade záujmu) Neformálne postátie vo dvorane školy, ak si budúci uchádzači o štúdium produkcie zorganizujú. (Finančná dotácia z prostriedkov LŠ) prof.Labík,  Mgr. art. Rihák,
           
Piatok 12.7.2019 08,00-12,00 Strižne 15,16,19, Avid Strih, zvuk Príprava projekcií + náhradný program prof. Labík
  12,00-13,00   OBED    
  13,00-13,15 Barco alebo pred školou Fotografovanie Veľmi široké usmievanie Všetci účastníci
  13,15-18,30 Barco Projekcie a analýzy Analýza zrealizovaných projektov Doc. Ditrichová, prof.Labík, Mgr. art. Liebenberger