Obrázok

Letná škola filmového jazyka 2020

V dňoch 1.7.2020 – 12.7.2020 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutočnil 15. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Prihlásení účastníci LŠFJ 2020

Link pre záverečné prezentácie filmov:

2020/1             2020/2            2019          
Filmy Letnej školy filmového jazyka

Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:

Lektori Letnej školy

AST scenáristika a dramaturgia Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.
AST dramaturgia a filmová veda  Mgr. Peter Konečný
ART réžia Bc. art. Daniel Rihák
ADT dokumentaristika Mgr. art. Peter Osuch
AKT kamera Mgr. art. Lieberberger,ArtD.
ASS strihová skladba Doc. Štefan Švec, ArtD.,
AVFX vizuálne efekty Doc. Peter Neštepný, ArtD.
AZS zvuková skladba Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD.,Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.,
KPD produkcia Mgr. art. Nazarij Kľujev
  Organizácia a analýzy Prof. Ľudovít Labík, ArtD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk
<

Deň

Čas

Miesto

Študijný program

Názov témy

Zabezpečuje

Streda  1.7.2020

08,30-10,45

Barco

Organizácia

Úvod - zoznamovanie, program

prof. Labík

10,45-11,30

Barco

Dramaturgia skladby

Analýzy domácich prác

prof. Labík

11,30-13,00

Barco

Dramaturgia skladby

Analýzy domácich prác

prof. Labík

13,00-14,00

OBED

14,00-16,15

Barco

Dramaturgia a scenáristika

Základy dramaturgie

Doc.Ditrichová, ArtD.,

16,15-17,45

Barco

Dramaturgia a scenáristika

Zadanie hraného cvičenia

Doc.Ditrichová, ArtD.,

17,45-18,30

Barco

Dramaturgia a scenáristika

Analýza domácich literárnych prác

Doc.Ditrichová, ArtD.,

Štvrtok  2.7.2020

08,30-10,00

Barko

Základy réžie

Základy réžijnej tvorby

Mgr. Daniel Rihák

10,00-11,30

Barko

Základy réžie

Základy réžijnej tvorby

Mgr. Daniel Rihák

11,30-13,00

Barko

Základy réžie

Základy réžijnej tvorby

Mgr. Daniel Rihák

13,00-14,00

OBED

14,00-16,00

Barco

Strih

Teória strihovej skladby

Doc.Švec,ArtD.,

16,00-19,00

Barco

Strih

Teória strihovej skladby

Doc.Švec,ArtD.,

Piatok 3.7.2020

08,30-10,00

Barco

Kamera

Analýza záberu

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

10,00-11,30

Barco

Kamera

Teória kamery a kompozícia

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

11,30-13,00

Barco

Kamera

Teória kamery a kompozícia

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

13,00-14,00

OBED

14,00-18,00

Barco

Kamera

Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri,

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

Sobota 4.7.2020

08,30-11,00

Barco

Zvuková skladba

Teória zvukovej skladby

Doc. Dušan Kozák, ArtD.

11,00-11,45

Barco

Zvuková skladba

Úvod do jednozáberovky

Doc. Dušan Kozák, ArtD.

11,45-16,00

6 zvukovo odlišných miest v Bratislave

Zvuková skladba + kamera

Jednozáberovka, praktikum kamery a zvuku.
4 realizačné skupiny súbežne realizujú jednozáberové cvičenie.

16,00-18,30

Barco

Zvuková skladba + kamera

Vyhodnotenie praktika zvuku

Doc. Dušan Kozák, ArtD.
prof. Labík, Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

Nedeľa  5.7.2020

08,30-13,00

Barco

Dokumentárna tvorba

Úvod do dokumentárneho filmu, publicistika zadanie dok. filmu

Mgr. Art. Osuch Peter

13,00-14,00

OBED

14,00-17,00

Barko, vestibul, učebne

Scenáristika

Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár

Doc. Ditrichová, prof.Labík, Mgr. art. Rihák

17,00-18,30

Barco

Organizácia nakrúcania

Pondelok 6.7.2020

08,30-10,30

Barco

Projekcia hraného filmu

Dramaturgická analýza hraného filmu

Mgr. art. Peter Konečný

10,30-13,00

Barco

Kritický seminár

Dramaturgická analýza hraného filmu

Mgr. art. Peter Konečný

13,00-14,00

14,00-14,30

Barco

Organizácia nakrúcania

prof. Labík

14,00-21,00

Barco, BA - Staré mesto

Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy

3 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny.

prof. Labík

Utorok 7.7.2020

08,30-18,30

Vestibul, Barco, BA - Staré mesto

Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy

4 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny.

prof. Labík

Streda 8.7.2020

08,30 - 21,00

Strižňa AVFX

Strih, dokrútky nedokončených projektov

Organizácia strihu projektov + dokrútky

prof. Labík

10,00 -21,00

BA - Staré mesto

Dokumentaristika

Realizácia dokumentárneho filmu

Štvrtok  9.7.2020

08,30-18,30

BA-staré mesto

Realizácia dokumentárneho projektu

08,30-21,00

Strižňa AVFX

Strih

Strih hraneho projektu

prof. Labík

Piatok 10.7.2020

08,30-21,00

Strižňa AVFX

Strih

Strih hraneho a dokumentárneho projektu

prof. Labík

08,30-10,00

Strižne

Dokumentaristika

Konzultácie

Mgr. Art. Osuch Peter

10,00-13,00

Strižne

Strih

Konzultácie hraného cvičenia

prof. Labík

17,00-18,30

Barco

Produkcia (v prípade záujmu)

Základy produkcie (v prípade záujmu)

Mgr. art. Kľujev

Sobota 11.7.2020

08,30-18,30

Zvuková réžia

Strih, zvuk export projektov

Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov

Mgr.art.Čuvaj a študent zvukovej skladby

08,30-18,30

Strižňa AVFX

Grading

Farebná úprava vlastných projektov (V prípade záujmu)

Doc. Peter Neštepný, ArtD.

18,15-22,00

Nádvorie školy

Gril party (v prípade záujmu)

Neformálne postátie vo dvorane školy, ak si budúci uchádzači o štúdium produkcie zorganizujú. (Finančná dotácia z prostriedkov LŠ)

prof.Labík,  Mgr. art. Rihák,

Nedeľa 12.7.2020

08,00-12,00

Strižne 15,16,19, Avid

Strih, zvuk

Postprodukcia. Príprava projekcií + náhradný program

prof. Labík

12,00-13,00

OBED

13,00-13,15

Barco alebo pred školou

Fotografovanie

Veľmi široké usmievanie

Všetci účastníci

13,15-18,30

Barco

Projekcie a analýzy

Analýza zrealizovaných projektov

Doc. Ditrichová, prof. Labík, Mgr. art. Liebenberger, Mgr. art. Rihák, Doc. Kozák