Doc. Ing. Peter Neštepný, ArtD.
Úvodné info
Farebné korekcie
Vzdelanie

1980-1984       SPŠF, Filmová a televizní technika
1987-1993       STU, Elektrotechnická fakulta,  Katedra rádioelektroniky
1993-2003       ESPE STUDIO, strih na lineárnom obrazovom systéme, zvuková mixáž na zvukovom postprodukčnom pracovisku       
1996-1997       člen Slovenskej sekcie AES (Audio Engineering Society)
2012                habilitácia v odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédia v študijnom programe Strihová a zvuková skladba

Výber profesionálnych projektov

Odborná špecializácia:                                                                                                                 
TV a filmový strih
Supervízor filmovej post produkcie
Tvorba špeciálnych kompozícií v oblasti audiovízie
Návrhy technológie post produkčných televíznych a zvukových pracovísk
Projektovanie multimediálnych divadelných predstavení
Zabezpečenie logistiky pri audiovizuálnej výrobe – ART FILM 2005, 2006, 2007,
Organizačné zabezpečenie workshopu pre študentov zameraného na realizáciu  festivalového denného televízneho vysielania.
 

Pedagogická činnosť:
2003                        pedagóg na AU Banská Bystrica

2011                        pedagóg na VŠMU Bratislava     
 
Odborná prax:
1984  – 1987   Slovenská filmová tvorba, asistent kamery
1989 – 1996   VŠMU – technik audiovizuálnej techniky
1991   Koncepčný návrh a realizácia školského obrazového a zvukového štúdia VŠMU
1993  – 2003   ESPE STUDIO, strih na lineárnom obrazovom systéme, zvuková mixáž na zvukovom post produkčnom pracovisku   
1993  – 2011   EN STUDIO, majiteľ - výrobná činnosť v oblasti audiovízie
1996  – 2011   TV Markíza – strih, práca na lineárnych a nelineárnych strihových systémoch​
2003 – súčasnosť    AU Banská Bystrica – pedagogická činnosť – Televízna technika
2003   Návrh a realizácia post produkčného strihového systému pre spoločnosť FORZA PH, spol. s r.o.
2007   Návrh multimediálneho projekčného systému do folklórneho programu ”Obrázky zo Slovenska”, SĽUK
2009    Štúdia technologického riešenia v akustickej, zvukovej a multimediálnej oblasti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2011 – súčasnosť     Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 
2012 – súčasnosť    Good Point s.r. o., majiteľ - výrobná činnosť v oblasti audiovízie
2013   Štúdia technologického riešenia pre celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Madam TV spoločnosti Madam Art.
2017   Návrh technologického riešenia postprodukčného systému FTF VŠMU a jeho následná realizácia.
 
Projekty z posledného obdobia: farebné korekcie
2013   Chlapi neplačú, televízny seriál, dĺžka : 4 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie
2013   Búrlivé víno 1. séria, rodinný denný seriál, dĺžka : 109 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie
2013   Búrlivé víno 2. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   94 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie​
2014   Povstanie, Slovensko 1939-1945, dokumentárny film, Dĺžka : 76 min., RTVS, farebné korekcie​
2014   Búrlivé víno 3. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   86 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2014   Búrlivé víno 4. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   68 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2015   Leni, dráma, dĺžka : 90min., RTVS, farebné korekcie​
2015   Búrlivé víno 5. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   91 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2015   Búrlivé víno 6. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   58 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie
2016   Búrlivé víno 7. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   81 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2016   Búrlivé víno 8. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   58 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2017   Búrlivé víno 9. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   61 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie

Projekty z posledného obdobia: strihová skladba
2013   V tieni pod Hindukúšom, dokumentárny film, réžia: Lukáš Roganský, Anton Szomolányi, Kamera: Anton Szomolányi, dĺžka : 30min.
2015   Okinawa-Slovensko, cesta karate, Dokumentárny film, réžia a kamera: Anton Szomolányi, dĺžka : 56min., IDEAS film spol. s.r.o., strihová skladba a farebné korekcie​

Farebné korekcie

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Farebné korekcie, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník