2018 Prednáška, Marián Ferko 01
Dňa 19.4.2018 sa uskutočnila zaznamenávaná prednáška pedagóga Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU na tému počítačových hier.
2018 Prednáška, Marián Ferko 01