Ateliér vizuálnych efektov vznikol schválením akreditačného spisu akreditačnou komisiou pri Ministerstve školstva v júni 2011. Akreditacia Vizualne efekty 2011, Bc.stupeň

Dňa 27.7.2011 minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca vydal rozhodnutie vo veci akreditácie na Bc. stupni VFX na FTF VŠMU. 

AVFX je najmladší ateliér v štruktúre FTF VŠMU Bratislava.

 

 

 

Tomuto schváleniu AVFX predchádzali jednanie Akademického senátu, hlasovanie Vedeckej rady FTF VŠMU, a schválenie Akademického senátu FTF VŠMU. O vznik ateliéru sa zaslúžili predovšetkým prof. Ladislav Čarný, Doc. Anton Szomolányi, doc. Milan Rašla, prof. Jozef Hardoš. prof. Ľudovít Labík.

Akreditácia vizuálnych efektov magisterského stupňa štúdia bola ministrom školstva schválená 30.6.2014. V roku 2015 prebehla akreditácia doktorandského stupňa.

Školský rok 2011/2012 bol prvým akreditovaným rokom štúdia vizuálnych efektov na FTF VŠMU.

V súčasnosti v Ateliéri vizuálnych efektov študuje 33 študentov z toho 3 na doktorandskom stupni a 9 na magisterskom stupni štúdia.