Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

Akreditačná komisia, poradný organ vlády SR, na 76. zasadnutí 2. až 4. apríla 2014 v Bratislave uznesením č. 76.9.1 odsúhlasila pilotný projekt pod názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Na základe výzvy Akreditačnej komisie predložili vysoké školy na posúdenie 77 návrhov. Akreditačná komisia dňa 29.6.2015 vyhodnotila a akceptovala 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave predložila v I. výzve na posúdenie 2 návrhy, z ktorých Akreditačná komisia akceptovala oba návrhy na identifikáciu špičkových vedeckých tímov. Akreditačná komisia podľa náročných, medzinárodne akceptovaných kritérií výberom zaradila VŠMU medzi osem ocenených univerzít na Slovensku. Ministerstvo školstva podporilo špičkové tímy poskytnutím účelovej dotácie na roky 2016 až 2020.

Pre Špičkový vedecký tím Ateliér filmovej tvorby FTF VŠMU v zložení - vedenie tímu: Martin Šulík, členovia tímu: Marek Leščák, Zuzana Liová, Róbert Kirchhof, Peter Kerekeš.

Pre Špičkový vedecký tím Vizuálne filmové efekty v zložení - vedenie tímu: Ľudovít Labík, členovia tímu: Ladislav Dedík, Andrea Vrábelová, Marek Ježo, Marek Hollý, Juraj Kilián.

 

Mgr. Jana Keeble

 

 

 

 

Mgr. Jana Keeble, koordinácia administratívnych činností, spoluorganizátorka medzinárodných aktivít ŠT FTF VŠMU.

 

Kategória výskumu Špičkového tímu VFX Ateliéru vizuálnych efektov.

Imaging Science & Photographic Technology Category Description:

Imaging Science & Photographic Technology includes resources that cover pattern recognition, analog and digital signal processing, remote sensing, and optical technology. This category also covers resources on the photographic process (the engineering of photographic devices and the chemistry of photography) as well as machine-aided imaging, recording materials and media, and visual communication and image.

V preklade:

"Popis kategórie Veda o zobrazovaní & Fotografické technológie:

Veda o zobrazovaní & Fotografické technológie zahŕňa metódy, ktoré odhaľujú rozpoznávanie obrazu, analógové a digitálne spracovanie signálov, diaľkové snímanie a optickú technológiu. Táto kategória zahŕňa aj zdroje na fotografický proces (inžinierstvo fotografických prístrojov a chémiu fotografie), ako aj počítačovo podporované zobrazovanie, záznamové materiály, médiá, vizuálnu komunikáciu a obraz."

Aktivity realizované a podporené Špičkovým tímom VFX v rokoch 2015 - 2021.

Gamescrunch Digital 2021

Súčasťou programu Gamescrunch Digital 2021! bolo aj predstavenie Ateliéru HD na FTF VŠMU herným fanúšikom a začínajúcim tvorcom hier.. Akcia prebehla 24.4.2021, bola live streamovaná prostredníctvom Discordu a zaregistrovaní účastníci mohli položiť svoje otázky.

Gamescrunch 2021

International VFX a GD Conference Bratislava 2021, 1. deň

1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD mal tieto body programu s príspevkami:

1. Ľudovít Labik: Predstavenie Ateliér VFX a HD FTF VSMU Bratislava, Slovakia.
2. Filipe Costa Luz: Predstavenie Film and Media Arts Department, Lusofóna, Portugalsko.
3. Lukáš Ďurica: Tvorba krátkeho CG animovaneho filmu / tipy a triky pri tvorbe.
4. Adam Jopek: Prezentácia Motion Designu na poli rôznych rendererov.
5. Ján Štrba: Tvorba full CG cinematickej scény.
6. Tomáš Hotový: CryptoArt.
7. Samuel Chovan: Umelá inteligencia v UE4.
8. Michaela Hýbelová: Rýchla produkcia CG postavy.
9. Lukáš Jankovčín: Svietenie a rendrovanie pre film a herne cinematiky.
10. Tomás Franco, João Rebelo, Rodrigo Pinheiro, Miguel Fernandéz: Menej je viac: Vytvorenie pútavého umeleckého štýlu v časovej tiesni.
11. Filipe Costa Luz: Záverečné slovo a zhodnotenie 1. dňa študentskej časti konferencie IVGC za Film and Media Arts Department, Lusofóna, Portugalsko.
12. Ľudovít Labik: Záverečné slovo a zhodnotenie 1. dňa študentskej časti konferencie IVGC za Ateliér VFX and HD FTF VSMU, Bratisava Slovensko.

International VFX a GD Conference Bratislava 2021, 2. deň

The 2nd day of the International Conference VFX and HD had the following agenda items with contributions:
2. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD mal tieto body programu s príspevkami:


1. Ľudovít Labik: Predstavenie FTF VŠMU a konferenciu organizujúceho Ateliéru VFX a HD FTF VSMU Bratislava, Slovakia.
2. Filipe Costa Luz: Úprava médiá: Prevod zo stereoskopického prístroja v XIX. storočí do kompozície VFX.
3. Silvester Buček: Ludonaratívne hry: Medzi hrou a príbehom.
4. Daniel Kazankov: Ako pomocou gamifikácie popularizovať Bratislavu?
5. Ersin Ertan: Technológie umeleckej vizualizácie hudby v ére videohier.
6. Carlos Almeida: VFX Breakdown.
7. João Real: Novotradičná digitálna, vizuálnoefektová a animovaná tvorba.
8. Milan Kolar: Vývoj Open-Source pipeline s profesionálnou podporou.
9. Ľudovít Labik: Záverečné slovo a zhodnotenie IVGC Bratislava 2021.

Bio:

Ludovít Labik Department of VFX and GD FTF VSMU, Bratislava, Slovakia. He teaches film language at film schools in Slovakia for 34 years and at film schools Czech Republic for 12 years. He is focusing on storytelling, visual effects and game design. Initiator of new studying programs of Visual Effects (2011) and Game Design (2020) at FTF VSMU Bratislava, SR. Project leader of project TOP TEAM VFX 2015, Slovakia, member of project International European grant TEMPUS 2014, (7 universities mostly from Balkan), member of project GLOBAL RIVERS PROJECT 2008 (7 universities all over the world), Organization of 15 years of FILM SUMMER SCHOOL and 8 years of workshops/conferences WORKSHOP VFX. Author of 5 publications, the most important is DRAMATURGY OF EDITING, 2013, CR. https://www.avfx.sk/pedagog/ludovit-labik-prof-mgr-artd

Filipe Costa Luz Film and Media Arts Department, Lusófona, Portugal. He coordinates Videogames Ba and is vice-chair of Communication Design Ba at University Lusófona. He lectures digital post-production for film, television, games and animation and also does research activities in projects of communication science, Design and arts. His work at Hei-Lab (Digital Human-Environment Interaction Lab) and MovLab (Laboratory of Interactions and Interfaces), where he integrates technologies such as Motion Capture, Animation, Virtual reality or Stereoscopic Photography, it’s an example of the cross-media projects that evolve him in academic or professional work for the entertainment, design or communication area. https://www.ulusofona.pt/docentes/filipe-soares-branco-da-costa-luz

Silvester Buček University MUNI, Brno, Czech republic, University CM, Trnava, Slovakia, FTF VSMU Bratislava, Slovakia. He specializes in the history of game design, game ontology and semantics of game means of expression. In addition, it is dedicated to the popularization of games as a tool of education through the association Vĺčatá.sk. He is also the author of several educational games.

Daniel Kazankov Film director (27), Slovakia. He is a graduate of the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia where he received his master's degree in film directing. During his studies he completed the Erasmus internship at the European Theatre and Film Institute in Brussels as an assistant director and screenwriting team member. The main focus of the internship was the verbatim technique. Verbatim theatre is a form of documentary theatre which is based on the spoken words of real people. In 2021 he will continue his studies as a student of a recently introduced game design department at Academy of Performing Arts in Bratislava. His current focus is on development of psychedelic 2D co-op platformer game Lost in Self that should educate players on the negative impacts and risks of unknown drug consumption.

Ersin Ertan Msc. PhD. Candidate, University UTB Zlin, Czech Republic, Home country: Turkey Ersin Ertan was born in 1984, Turkey. He finished his bachelor degree in graphic design. He is currently holding a master degree in interior design Turkey and he will soon get his Ph.D. degree in animation from The University of Tomas Bata in Czech republic with the doctoral thesis that is based on music visualization arts. Moreover, he has been to Denmark, Germany and Slovakia as an exchange student in communication and video game arts departments during his master studies in 2015-16. He worked as a computer graphics arts instructor with the title of Autodesk Certified Instructor in Authorized Autodesk and Adobe training centers in Turkey for over a decade. In 2017, he was accepted in The University of Tomas Bata and during his research he also gave lectures on animation, visual effects, music visualization, video game art design and figure drawing.

Carlos Almeida Irmã Lúcia VFX / University Lusófona, Portugal. Teacher in the Digital Animation degree in Universidade Lusófona with a dedicated focus in 3D modelling, rigging and animation, using the creative processes of 3D animation and also combining them with motion capture produtivity processes. He is one of the founders of IrmaLucia Visual Effects, a company sited in Lisbon with a strong post-production portfolio in Film, Television and Commercials. http://www.irmalucia.com/

João Miguel Real EasyLab / University Lusófona, Portugal. He graduated in arts (illustration and animation) and became professional. Over the years, he collaborated with several animation studios and producers as 3Dcities, Mylko, Bang Bang Animation or Showoff. He was responsible for the technological area of the animation studio Sardinha em Lata, for the last four years. And was part of the production teams of four short animated films awarded national and internationally. He is also an animation professor at Universidade Lusófona. Nowadays, he works at the production company Take It Easy as an animation director and composer of animated short films in 3D format, Stopmotion, traditional and digital animation.

Milan Kolar VFX technical director and supervisor with 10 years of production experience. Graduate of Bachelor of the Arts Computer Animation course at University of Glamorgan, England with Honours and Master of Arts in Digital Effects at Bournemouth University with Distinction. He started in the industry as a cg generalist on Kids TV shows while finishing his studies. Stayed in the United Kinkdom for 6 years within multiple studios ranging in size from 10 to 100 people, where he worked as character animator, rigger, lighter, lighting Technical director, FX Technical director and a pipeline Technical director.

1st day of the International Conference VFX and HD.
1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD.

International VFX a GD Conference Bratislava 2021

IVGC Bratislava 2021.

IVGC je medzinárodná konferenca organizovaná Filmovou a televíznou fakultou VŠMU každoročne v apríli, trvajúca 1-2 dni. Prebieha prezenčne alebo dištančne prostredníctvom videokonferenčného prepojenia programom MS Teams.
Je určená predovšetkým poslucháčom študijných programov VFX a HD škôl pôsobiacich v európskom priestore ale aj externým amatérskym alebo profesionálnym záujemcom v domácom aj medzinárodnom kontexte.
Jazykom dorozumievania je predovšetkým anglický jazyk, ale v prípade prezentácií študentov je možné témy prezentovať v národnom jazyku zúčastnenej školy s využitím onlajnového simultánneho titulkového prekladu v anglickom jazyku.
Úlohou je zoznamovať účastníkov, vytvárať predpoklady budúcich spoluprác a informovať nielen účastníkov, ale aj akýchkoľvek záujemcov o súčasnej úrovni VFX a HD v európskom priestore.

1. deň konferencie je venovaný prezentáciám študentov organizujúcej FTF VŠMU a portugalskej školy Lusofona vzdelávajúcich v oblasti VFX a HD. Sleduj v okne dolu.


2. deň konferencie pozostáva z prezentácií pedagógov škôl a profesionálov z praxe. Sleduj v celku v okne dolu alebo sleduj ako samostatne oddelené príspevky.

Z prezentácií vzniká záznam jednak priamo v počítači prezentujúceho (odporučený je open source program OBS, mp4), ďalej záznam je realizovaný v programe TEAMS a konferencia sa streamuje aj naživo na kanáli You Tube.
Následne po strihovej úprave jednotlivé príspevky sú zdieľané cez WEB stránku www.avfx.sk, www.ahd.avfx.sk a cez stránky zúčastnených zahraničných škôl. Prezentácie sú dostupné pre širokú odbornú verejnosť.
Prílohou ku konferencii je realizácia elektronického písomného dokumentu Zborník IVGC, ktorý je písomne vizuálnym zachytením jednotlivých prezentácií obidvoch konferenčných dní. Súčasťou Zborníka sú aj príspevky, ktoré neodzneli na videokonferenčných prezentáciách, ale sú významným pohľadom na profesionálno pedagogické prostredie VFX a HD.

Screenshot z otvorenia konferencie IVGC Bratislava 2021

V 1. deň konferencie sa zúčastnilo 71 účastníkov priamo cez konferenčný program Teams a z nich bolo 24 zahraničných. Okrem toho internetového streamovania v priamom prenose sa zúčastnilo 173 pozorovateľov.


Ku dňu 9.4.2021 za posledný rok stránka www.avfx.sk  bola využitá:

4334 otvorení stránky
629 pozeraní školských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 54,6 hodín

108 582 otvorení stránky
8 752 pozeraní školských študentských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 185,5 hodín

2019 Kapustnica workshop

Dňa 12.12.2019 sa uskutočnilo tradičné stretnutie školy pri varení kapustnice. Študenti AVFX spojili túto udalosť s predstavením svojich technologických postupov a tvorbou zadania Púťovej atrakcie pre účastníkov stretnutia. Súčasťou bolo aj predstavenie hernej konzoly Playstation4 s jednoduchými strategickými hrami. Hosťom na kapustnici bol austrálsky efektár Benjamin Richards, Ladislav Dedík, Marek Ježo, Andrea Vrábelová, bývali absolventi a mnoho ďalších hostí z radov zamestnancov školy.

Medzinárodná konferencia - Fotografia, medium, intermedium, postmedium v Katowiciach

V dňoch 3-6.12.2019 sa v poľských Katowiciach v priestoroch filmovej školy Krzystofa Kieslowského uskutočnila konferencia FOTOGRAFIA, medium, intermedium, postmedium. 

Sprievodným programom programom bol masterclass prof. Ľudovíta Labíka, dňa 3.4. a 6.12.2019 na tému štruktúry filmového diela.

5.12.2019 prof. Ľudovít Labík realizoval aj konferenčný príspevok "The future of film, photography and artificial inteligence."

 

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej FOTOGRAFIA medium, intermedium, postmedium.

https://zpaf.pl/aktualnosci/OD-realizm-iluzji-2019-katowice/

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 – 18:00 w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Účasť na 3. ročníku konferencie v Opave

V dňoch 12-13.11.2019 sa uskutočnil 3. ročník konferencie Proměny dramaturgie (Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie) v Opave, ČR, na ktorej predniesol svoj príspevok aj prof. Ľudovít Labík, člen Špičkového tímu VFX FTF VŠMU.

Konferenciu pripravilo oddelenie Audiovizuální tvorby Ústavu bohemistiky a knihovnictví v priestoroch budovy Hauerova 4 v Opave.

Program:

ÚTERÝ 12. 11.

11.30–13.00 prezence

13.00–13.15 zahájení

13.14–13.45 K. Ondřejková: Specifika producentské dramaturgie

13.45–14.15 T. Polenský: Producentská dramaturgie, dramaturg a americký script doctor z pohledu scenáristy a režiséra: případová studie tvorby scénáře celovecerního hraného scénáře pro film Smečka

14.15–14.45 L. Konečný: Producentská dramaturgie: případová studie geneze snímku V. Marhoula Nabarvené ptáče

14.45–15.00 coffe break

15.00–15.30 E. Pjajčiková: Dramaturgický inkubátor: Reality check

15.30–16.00 J. Bébarová: Vdovy jako podvratný heist film

16.00–16.30 A. Hanáčková: Jak se (re)definuje veřejný zájem v rozhlase. Příkladová studie: Matematika zločinu

16.30–17.00 M. Horsáková: Podzimní rozhlasový audioREPORT – víc než soutěž…

17.00–18.00 coffee break

18.00–19.30 Netradiční přístup k tradičním uměním
– Ivan Motýl, P. Szyroki: Struska aneb Poezie v komiksu – autorské čtení
– Moderní poezie ve vizualizacích studentů Slezské univerzity

STŘEDA 13. 11.

10.00–10.30 L. Labík: Odpútavajúci motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní

11.00–11.15 coffe break

11.15–11.45 M. Zelinský: Bauhaus jako dramaturgická koncepce

11.45–12.15 P. Bergmannová: Festivalové strategie (Divadelní festival jako umělecké dílo)

 

Fotodokumentácia

Návšteva festivalu v Londýne študentmi VFX

Študenti VFX Michaela Hýbelová, Erik Oslanec, Patrik Maryniak, Marián Valovič v rámci grantu Špičkovýtím VFX sa v dnoch 12-16.10.2019 zúčastnili festivalu BFI London Film Festival.

https://whatson.bfi.org.uk/lff/Online/

Na filmovom festivale BFI (British Film Institute), ktorý sa koná každý rok a prezentuje významné filmové diela z celého sveta nechýbajú rozhovory so samotnými tvorcami, či diskusie. Hneď prvý deň si študenti pozreli nový film "Two Popes", nasledovali filmy "Le Mans 66", na ktorom bol DOP Phedon Papamichael, ktorý mal aj masterclass na VŠMU, japonský film "First Love" a mnoho ďalších.

Na festivale mal aj premiéru najnovší film Martina Scorseseho, "Irishman".

Táto cesta študentov inšpirovala napredovať v odbore, ktorý študujú.

Fotodokumentácia

Účasť študentov na Splash 2019 v Prahe

V ramci grantu Špičkový tím VFX sa študenti AVFX zúčastnili festivalu Splash 2019 v Prahe.

https://get-splashed.cz/

Zaujala prednáška slováka Rolanda Friedricha, rodáka, ktorý momentálne pôsobí v Singapore, ktorý má v portfóliu niekoľko blockbusterov - Alien vs. Predator, Avengers, Warcraft, Transformers,.. Nebol ale jediný s takýmito úspechmi. Studenti navštívili mnoho prednášok a po každej ostali inšpirovaní.

Zúčastnili sa 2D workshopu, ktorý mal na starosti Hugo Guerra, momentálne pôsobiaci v Sony PlayStation. Stretli Marka Spevicka, experta na Houdini, ktorý ich zároveň pozval na obhliadku Escape Studios London. Je to len niekoľko príkladov, čím bol Splash 2019 jedinečný.

Celá konferencia bola veľmi priateľská, s odborníkmi študenti mali priestor na rozhovor, vymenili sme si na seba kontakty, šli na večeru a získali mnoho tipov, ako napredovať v ich tvorbe. 

Fotodokumentácia

Dramaturgická konferencia v Opave II

Dňa 28.11.2018 sa v Opave (ČR) uskutočnila dramaturgická konferencia s názvom Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. Okrem iných vystúpil na nej aj člen Špičkového tímu VFX prof. Ľudovít Labík, ArtD. s témou Dramaturgia študentského dokumentárneho filmu - Úspešný dokumentárny film neštudenta dokumentárnej tvorby.

https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/176

https://slideslive.com/38915911/05-ludovit-labik-dramaturgie-studentskeho-dokumentarniho-filmu-uspesny-dokumentarni-film-nestudenta-dokumentarni-tvorby

Prezentácia AVFX na Art Film Fest Košice 2019

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest prinesie do Košíc množstvo kvalitných filmov a bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bude aj prezentácia Ateliéru vizuálnych efektov formou púťových atrakcií s realtime kľúčovaním a 3D virtuálnou realitou.

Atelíér predstavia okrem súčasných študentov Patrika Mariniaka, Mariána Valoviča a Lukáša Jankovčína aj absolvent Tibor Meliš a Ľubomír Timko.

O zapojení našich študentov hovoria takto:

Za označením VFX Day sa skrýva skupina prednášok a prezentácií, ktoré budú súčasťou festivalového programu v stredu 19. júna 2019. Ich spoločným menovateľom budú vizuálne efekty, vo svete známe práve pod značkou VFX. Art Film Fest ukáže návštevníkom, akým spôsobom profesionáli tieto efekty vytvárajú, a že je to možné a rozšírené aj v našich podmienkach. Rozprávať o nich bude tvorca vizuálnych efektov Lukáš Jankovčin, režisér a animátor Andrej Kolenčík, experimentálny tvorca Tibor Meliš, alebo Ľubomír Timko Marek Ježo zo slovenského štúdia Blue Faces, ktoré sa podieľalo aj na snímkach sérií o Harrym Potterovi či Avengers.

https://www.artfilmfest.sk/blog/aktuality/2019/05/art-film-fest-ponukne-inspiracie-aj-filmovym-profesionalom-ci-potencialnym-tvorcom-spoznajte-jeho-industry-program/?fbclid=IwAR3WxjxqzbhFM1T7zKFU0lWomyLG2iB1eoHZDFiZ3dq09Sn5rYvcQOTYbs0

Fotodokumentácia

Erazmus+ Prezentácia AVFX na filmovej škole v Katowiciach

V dňoch 27.-29.5.2019 uskutočnil v rámci pedagogických mobilít Erazmus+ prof. Ľudovít Labík, ArtD. návštevu poľskej filmovej školy University of Silesia, Faculty of Radio and Television v Katowiciach.

http://www.writv.us.edu.pl/en/

Počas návštevy došlo k prezentácii Ateliéru vizuálnych efektov a novo vznikajúceho študijného programu Herný dizajn. Stretnutie bolo veľmi inšpiratívne pre obidve strany a vznikla dohoda o podpise Memoranda obidvoch škôl o vzájomnej spolupráci študentov.

Erasmus Code: PL KATOWICZ 01 

 

Obhajoba súhlasu s akreditáciou študijného programu Herný dizajn

Dňa 16.5.2019 sa uskutočnilo zasadanie Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU, na ktorom sa rozhodovalo o súhlase školy s akreditačným procesom študijného programu Herný dizajn.

Aj keď sa to nezdá na prvý pohľad, tak úspech v hlasovaní bol na hrane, pretože niekoľkí členovia hlasovali tým, že sa zasadania nezúčastnili.  Z 13-ich priamo zúčastnených členov rady bolo potrebné na schválenie získať 11 pozitívnych hlasov. Súhlas na akreditačný proces HD získal 11 hlasov...

? 

Celkovo májové zasadanie na rozdiel od toho decembrového zasadania sa nedá charakterizovať ako negatívne a z emočného hľadiska je len zlomkom toho, ako pred deviatimi rokmi dochádzalo ku schvaľovaniu študijného programu Vizuálnych efektov na FTF VŠMU.

Vynikajúcim spôsobom sa otupilo ostrie argumentácie doc. Kataríny Mišíkovej argumentáciou jej bývalého študenta Mgr. art Maroša Broja, výrečnosť prof. Martina Šmatláka výborne zvládol Ing. Ladislav Dedík, ArtD., problematiku etiky v HD okrem iných vynikajúco zvládol Marián Ferko argumentáciou o predmete Herné mechaniky (čím všetkým vyrazil dych). Mgr. art. Marián Villaris zvládol problematiku komunikácie s inými ateliérmi (čo bola účelová požiadavka). RNDr. Andrej Lúčny, PhD. priniesol tému umelej inteligencie. Mgr. Mikuláš Florek reprezentoval svojou účasťou oblasť programovania, čo bola z decembra jedna z opozičných pripomienok (a počas májového schvaľovania stratila opodstatnenie na pripomenutie). Ing. arch. Marek Hollý vyjadril neopodstatnenosť obavy, že škola nebude chcieť alebo môcť poskytnúť v budúcnosti finančnú dotáciu. Oporou bol aj Mgr. Silvester Buček a účasť piatich študentov, ktorí svojim bodylanguagom jednoznačne vyjadrovali svoj postoj.

Toto kolektívne vystúpenie je porovnateľné s výkonom študentov VFX. Tí v roku 2018 kolektívne najprv nebojácne predstúpili pred veľký senát VŠMU, potom pred malý senát FTF VŠMU a svojou jednotou a argumentmi zrušili dlhoročnú diskrimináciu nielen študentov AVFX ale aj študentov iných než režijných ateliérov.

 

1. Zasadaniu VUR FTF VŠMU v máji najprv predchádzalo zasadanie Akademického senátu 5.12.2018 s kladným postojom hlasovaním.

Citácia zo zápisnice:

"Pred rozpravou vystúpili profesor Jozef Hardoš, ktorý oboznámil členov senátu s hlavnými aspektmi nového št. programu kameramanská tvorba na Bc. stupni. Následne vystúpil prof. Ľudovít Labík s prezentáciou Ateliéru vizuálnych efektov, ako aj návrhu nového št. programu Vizuálne efekty a herný dizajn. Po prezentácii nasledovala diskusia o tom, z akých tvorivých zložiek sa herný dizajn skladá, ako je FTF VŠMU pripravená realizovať tento študijný program a do akej miery je pripravená komunikácia o spolupráci s ostatnými ateliérmi. Najmä v tejto oblasti sa objavili pochybnosti, do akej miery je novovzniknutý študijný program schopný prepájať sa s ďalšími študijnými zameraniami fakulty. Objavili sa otázky aj o technologickom zabezpečení takto definovaného programu. Prof. Labík technologické zabezpečenie považuje za dostatočné aj vzhľadom na to, že softvéry sú pre študentov dostupné aj v neplatených verziách."

Po rozsiahlej diskusii a hlasovaní sa hostia zasadania vzdialili a následne v AS prebehlo hlasovanie. Výsledok: 7 členov AS FTF VŠMU bolo za vznik nových študijných programov, Doc. Leo Stefankovič bol proti a Doc. Maroš Šlapeta sa zdržal hlasovania. 

"Uznesenie: Akademický senát FTF VŠMU ODPORÚČA Vedeckej a umeleckej rade Filmovej a televíznej fakulty na základe predložených návrhov vytvoriť na bakalárskom stupni dva nezávislé študijné programy.: 1.) KAMERAMANSKÁ TVORBA, 2.) VIZUÁLNE EFEKTY a HERNÝ DIZAJN a žiadosť o ich akreditáciu zaslať Akreditačnej komisii najneskôr do 15. júna 2019."

2. Zasadanie Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU dňa 6.12.2019 sa skončilo negatívnym hlasovaním za súhlas s akreditačným procesom študijného programu Herný dizajn.

Citácia zo zápisnice:

„VUR FTF VŠMU vyjadruje podporu snahe o zavádzanie progresívnych rámcov, ktoré sa týkajú nových médií a herného dizajnu. VUR je však toho názoru, že predložený ná­vrh na vybudovanie nového študijného programu Vizuálne efekty a herný dizajn je v súčasnej podobe nedostatočne pripravený v rovine personálnej, ale predovšetkým obsa­hovej..."

Počet členov VUR FTF VŠMU                        19
Počet prítomných členov na hlasovaní           15
Počet členov, ktorí hlasovali za návrh             14
Počet členov, ktorí hlasovali proti návrhu          0
Počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania          1
Návrh spoločného uznesenia bol schválený

Za účelom odborného zodpovedania otázok položených VUR FTF VŠMU bol vyhotovený dokument v prílohe: "Odpovede..."
 

3. Zasadanie AS FTF VŠMU dňa 30.4.2019 opätovne potvrdilo svoje kladné stanovisko ku akreditácii študijného programu Herný dizajn na FTF VŠMU.

Fotodokumentácia

Konferencia VFX 2019 Premeny vizuálnych efektov

Dňa 26.4.2019 v čase od 15,00-20,00  sa uskutočnila konferencia VFX Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU. s názvom

PREMENY VIZUÁLNYCH EFEKTOV

Miesto konania: Kinosála FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

PROGRAM:

15,00 – 15,15

Ľudovít Labík
Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle.

Akademický vysokoškolský priestor neustále zaostáva za potrebami praxe. Odvaha postaviť sa novým výzvam spojených s najnovšími technickými výdobytkami znamená v pedagogickom procese neustále dovzdelávanie a dofinancovanie, ktoré môže narúšať komfortnú zónu profesionálneho pedagóga.

15,20 – 15,50

Maroš Harrer
Prvé kroky v hernom priemysle / Ako preraziť do herného priemyslu.

Herný priemysel sa v posledných rokoch teší veľkému úspechu nielen v zahraničí ale aj na Slovensku. Problémom je však fakt, že sa tu nenachádza dostatok odborníkov v danej oblasti, aby sa mohol rozvíjať naplno. Jedným z hlavných dôvodov sú nedostatočné možnosti vzdelávania v tomto odvetví oproti iným krajinám. Cieľom prednášky je ukázať spôsob, ako si napriek týmto prekážkam preraziť vlastnú cestu do herného priemyslu a čo všetko to obnáša.

15,55 – 16,25

Andrej Lúčny
Nové možnosti fyzickej interakcie hráča s počítačovou hrou.

Pri hraní počítačovej hry nemusí byť hráč telesne pasívny, avšak donedávna potreboval na fyzické zapojenie sa do hry špecifický hardvér, ktorý si musel kúpiť, zapojiť a nastaviť. Vplyvom zdokonaľovania strojového učenia a cloudových služieb je v ostatnom čase čoraz viac možné na tento účel použiť aj úplne bežne dostupné a všadeprítomné prostriedky. Konkrétne zmieňujeme rozpoznávanie tvárí a postáv z obyčajnej web-kamery, ovládanie hry hlasom a využitie novej generácie chatbot-ov.

16,30 – 17,00

Michal Ivan
Concept art a ilustrácia v zábavnom priemysle.

Na ukážkach prác vznikne vysvetlenie, prečo firmy potrebujú concept art a ako sa používajú ilustrácie v pre-produkcii a marketingu.

17,00 – 17,30

PRESTÁVKA - Diskusia a občerstvenie.

17,30 – 18,00

Andrea Gogová
Ontology of becoming verzus Grid model.

Vplyv paradigmy myslenia založenej na procesoch “Ontology of becoming” na nové kreatívne možnosti layoutu post-digitálneho textu ako alternatíva k layoutu post-digitálneho textu organizovaného pomocou modelu gridu.

18,05 – 18,35

Radoslav Žilinský
Postup prace pri tvorbe vizuálu pre reklamný sektor.

Čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli úspešne povedať, že sme spravili pekný vizuál? Rozbor postupu práce, rozdelenie scény v 3D, ale aj postprodukčné tipy vo Photoshope. Prezentácia detailnejšieho postupu pri tvorbe hlavy Donalda Trumpa v 3D, jedného z posledných realizovaných vizuálov.

18,40 – 19,10

Marek Ježo
VFX supervízia na pľaci.

VFX supervízia nie je len o post produkcií. VFX supervízor by mal byť účastný už pri pre produkcií a samotnom nakrúcaní filmu alebo reklamy. Úlohy a prínos supervízie. Ako si pripraviť scénu pre rôzne druhy efektových záberov, aké dáta je potrebné zozbierať a ako ich využiť pri post produkcií.

19,15 – 19,30

ZÁVER - Možnosť otvorenej diskusie.

Udalosť Konferencie bola real-time streamovaná na web stránke avfx.sk a následne internetovo propagovaná.
Bude vydaný elektronický konferenčný zborník s ISBN s príspevkami prednášajúcich.

 

Jakub Zuščin - The Visual Artist Awards

Študent Ateliéru vizuálnych efektov získal prestížne svetové ocenenie v Miami Beach 2018. Zvíťazil v konkurencii spolu 320 súťažiacich prác zo 40 krajín sveta v kategórii študentský projekt.

CATEGORY 8 - Best Mapping by A Student 

 • Art Vision Classic 2017 Bolshoi Theater by Jakub Zuscin - WINNER
 • DYSTOPIA Interactive Audi-visual Installation by Miguel Murgueytio
 • Tesseract 1.0 by Ben White Optic Motion

 

MIAMI BEACH, Fla., July 2, 2018 /PRNewswire/ -- The Visual Artist Awards - 2018 Vizzy Awards - Miami Beach, July 2, 2018: The Visual Artist Awards ("VAA"), the first platform established to recognize and honor excellence in projection mapping, announces the winners of the global digital arts competition.

With over 320 entries from 40 countries, with tens of millions of views, the VAA2018 pays homage to leading digital artists and the frontier technologies that are transforming the entertainment, events, commercial and digital arenas that are projected to be a $150 billion industry by 2020.

"The VAA is the first global platform to identify, honor and reward artists that advance the genre through their innovation in both the creative and technical realm," said Daniel Davidson, founder of the Visual Artist Awards. "Just like other annual awards ceremonies for film, television, theater and music, the "Vizzys" will shine mega-watts of light on the brightest and best talents in the rapidly growing field of the digital visual arts. We are discovering and recognizing the most creative and imaginative people around the world."  

Also welcoming the VAA is Bruce Orosz, Greater Miami Convention and Visitors Bureau chairman. "We're thrilled that the Visual Artist Awards have selected Miami Beach for their first-ever creative competition. This international event will shine a spotlight on our community and show the world that once again Miami Beach is a leading force in the creative arena."

www.VisualArtistAwards.com

Categories, Nominees and Winners are as follows:

CATEGORY 1 - Best Mapping with Human Interaction 

 • Challenge by Freckled Sky - WINNER
 • Levitation by Sila Sveta
 • Another World by Freckled Sky

CATEGORY 2 - Best Exterior Architecture Mapping

 • The Infinity Wall by Megavision Arts USA - WINNER
 • Cite Memoire Chloe Paiment Montreal en Histories 
 • Ollo by Assem Mr. Beam

CATEGORY 3 - Best Interior Architecture Mapping 

 • Theatrum Anatomicum by Mr.Beam - WINNER
 • The Cinemagician by COSMO AV
 • Lumentium Global Dinner PlayStation by Framemov

CATEGORY 4 - Best Experimental Mapping 

 • Energy of Bucharest by Dorel Naste Mindscape Studio - WINNER
 • Bhuyakha: Experimental Animated Documentary
 • V... Mir Live You Play 2017 by Mattie Diomedi  

CATEGORY 5 - Best Technical Innovation 

 • Al vs You by Sila Sveta - WINNER
 • VOYAGE by Helogrix 
 • Mirage at Metropolis by Adrian Scott

CATEGORY 6 - Best VJ Awards

 • Untold Galaxy Stage by Dorel Naste Mindscape Studio - WINNER
 • Mumiy Troll Tour by Sila Sveta  
 • Flosstradamus - HDYFEST 2017 by Drew Immanent USA 

CATEGORY 7 – Best Mapping on a Vehicle 

 • Light Train 2016 by Pixel Branding - WINNER
 • The Car by Rafael Bielski Team
 • Dacia Duster Connected by Orange

CATEGORY 8 - Best Mapping by A Student 

 • Art Vision Classic 2017 Bolshoi Theater by Jakub Zuscin - WINNER
 • DYSTOPIA Interactive Audi-visual Installation by Miguel Murgueytio
 • Tesseract 1.0 by Ben White Optic Motion

CATEGORY 9 - 360 Still Images 

 • IV Centenary of the Plaza Mayor by Oscar Teston OTU Cinema - WINNER
 • 360 Projection by Olha Shtuchna Magic Innovations 
 • Shogyo Mujo by Bartkresa Studio 

CATEGORY 10 - Best Dome Mapping 

 • Sound Up by Sile Sveta - WINNER
 • UpforNeuland 360 Dome Mapping by Pixel Branding Ltd.
 • Underwater Love by Roman Beranek Projektil 

The Visual Artist Awards is co-produced by United Projection LLC and The Temple House. United Projection is a leader in projection mapping services and is based in Miami Beach, Florida.

Technologický seminár FAMU Praha

Dňa 12.3.2019 sa pedagógovia AVFX zúčasnili na technologickom seminári v Prahe, ktorý organizovala spoločnosť AGORA plus, a.s. v spolupráci s FAMU Praha.

 

09:00—09:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09:30—09:45 ÚVODNÍ SLOVO

Ondřej Šejnoha | ředitel Studio FAMU

Miroslav Prokeš | výkonný ředitel AGORA plus

09:45—10:30 DELL EMC

14. generace serverů PowerEdge a vysokorychlostní síťová řešení pro 10 až 100 GbE.

Pavel Veselý | Solutions Executive | Dell EMC

10:30—11:15 EXCELERO

Extrémně rychlá NVMe storage pro 4K/16K (Any-K) video a náročné výpočetní aplikace.

Ute Gregorius | EMEA Strategic Sales | Excelero

Axel Rosenberg | Director Technical Services | Excelero

11:15—11:30 COFFEE BREAK

11:30—12:15 QUANTUM

Sdílený souborový systém StorNext 6.2 pro kompletní datové workflow,

Ingest–Edit–Archive, LTFS, LTO-8.

Massimiliano Capoccetti | Pre-sales Manager EMEA | Quantum

12:15—13:00 DELL EMC

Výkonné pracovní stanice Precision a 27" grafický tablet Canvas pro kreativce.

Petr Zajíček | Solutions Executive | Dell EMC

13:00—13:45  OBĚD

13:45—14:30 COMMVAULT

Novinky v oblasti zálohování a archivace velkých objemů dat.

Miroslav Dvořák | Technical Engineer | CommVault

14:30—15:00 SIGNIANT

Flexibilní řešení pro sdílení a zasílání velkých datových souborů >100 GB.

Jamie Lakin | Global Account Executive | Signiant

15:00—16:30

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠŤ A TECHNOLOGIÍ STUDIA FAMU

 

Odkaz na prezentácie.

http://www.agoraplus.cz/fileadmin/seminare/2019/03/

Fotodokumentácia