Študijný plán Vizuálne efekty je jedným z 11 študijných programov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať filmové vizuálne efekty na všetkých troch vysokoškolských stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov.

Instagram.

Po úspešnej akreditácii v roku 2020 sa po prvýkrát otvára štúdium študijného plánu Herný dizajn.

Magisterské práce

Študenti programu Vizuálne efekty

2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

3. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Informácie pre prijímacie skúšky

Domáce práce