Študijný plán Vizuálne efekty je jedným z 11 študijných plánov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Je začlenený pod študijný program Vizuálne filmové umenie spolu aj so študijnými plánmi kamera, animovaná tvorba a herný dizajn. S Herným dizajnom je VFX spojený pod Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu. AVFXHD.

Študijný plán umožňuje študovať filmové vizuálne efekty na všetkých troch vysokoškolských stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných vizuálnych cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov. Študenti sú vedení k zvládnutiu tvorivej stránky tvorby príbehu a vizuality obrazu vo všetkých pohľadoch využitím najmodernejších digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie.

InstagramQR code AHD

Súčasťou Ateliéru VFXHD je študijný plán Herný dizajn

Magisterské aDoktorandsképráce

2021/2022
2022/2023
2021/2022
2022/2023
2021/2022
2022/2023
2021/2022
2022/2023
2021/2022
2022/2023
2021/2022
2022/2023
2021/2022
Nedokončené štúdium
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
Nedokončené štúdium
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
Nedokončené štúdium
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2019/2020
Nedokončené štúdium
2019/2020
Nedokončené štúdium
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2019/2020
Nedokončené štúdium
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2021/2022
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2019/2020
2017/2018
Nedokončené štúdium
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2016/2017
2018/2019
2016/2017
2017/2018
2016/2017
2017/2018
2016/2017
2017/2018
2016/2017
2016/2017
2019/2020
2016/2017
2018/2019
2016/2017
2018/2019
2016/2017
2018/2019
2016/2017
Nedokončené štúdium
2016/2017
2018/2019
2015/2016
2019/2020
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2017/2018
2015/2016
2017/2018
2015/2016
Nedokončené štúdium
2015/2016
2015/2016
Nedokončené štúdium
2014/2015
2015/2016
2014/2015
2015/2016
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2013/2014
Nedokončené štúdium
2013/2014
Nedokončené štúdium
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2012/2013
2015/2016
2012/2013
2014/2015
2012/2013
Nedokončené štúdium
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2011/2012
2014/2015
2011/2012
Nedokončené štúdium
2011/2012
2013/2014
2011/2012
2013/2014
2011/2012
Nedokončené štúdium
Nenastúpené štúdium

Posledné projekty študentov

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Mgr. štúdium

2. Bc. ročník